vanue logo

RaiffeisenBANK d.d.

Raiffeisenbank Austria d.d. (RBA) započela je s radom 1994. godine i prva je banka u Hrvatskoj osnovana inozemnim kapitalom. RBA dio je snažne međunarodne financijske grupacije te je u 100 postotnom vlasništvu Raiffeisen Bank International AG-a iz Beča. RBA klijentima nudi cjeloviti asortiman bankarskih i drugih financijskih usluga putem članica Raiffeisen grupe u Hrvatskoj koju uz Banku čine Raiffeisen Leasing, Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima te Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo. Raiffeisen grupa jedina u Hrvatskoj ima sveobuhvatnu ponudu mirovinskih društava – fondova u II. i III. stupu te mirovinsko osiguravajuće društvo, koje je prvo i za sada jedino mirovinsko osiguravajuće društvo registrirano u Hrvatskoj. Raiffeisen banka posluje putem 62 poslovnice smještene u 36 hrvatskih gradova.

www.rba.hr

info@rba.hr

01 4566 466

Magazinska cesta 69, 10 000 Zagreb

Ocijenite me

Follow us on: